Konya Bilim Merkezi İlimge

Hıristiyan Dünyasının Tek Kadın Papası

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  245

Hıristiyan inancına göre ruhban sınıfının en üst mevkii olan papalığın, kutsal metinlerde geçen pasajlardan hareketle yalnızca erkeklerin uygun görüldüğü makam olduğuna inanılmaktadır. Pavlus’un Timoteyus’a yazdığı mektupta; “Kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; kadın sükûnet içinde dinlesin.” (I. Timoteyus 2:12) ve “Tanrı Havva'ya "Arzun kocana olacak ve o sana hükmedecek" (Yaratılış 3:16) şeklinde ifade edilen pasajlar kadınların herhangi bir konuda bilgi sahibi olmalarına izin verilmediği ve kadınların erkeklerden daha alt konumda olduğuna inanıldığını göstermektedir.


Hıristiyanlık tarihinde büyük tartışmalara neden olan ve anlatılanların gerçek olup olmadığına dair iki ayrı grubun ortaya çıktığı “kadın papa”, Almanya’nın Mainz şehrinde dünyaya gelen, İngiliz Johannes Anglicus’tur. Anlatılanlara göre Johannes, bir rahibe aşık olmuş ve erkek kılığına girerek onunla birlikte Atina’ya gitmiştir. Kutsal metin bilgisi, Yunanca ve Latince’ye olan hakimiyeti karşısında onu geçebilecek bir erkek olmadığı söylenmektedir. Aldığı eğitim ve sahip olduğu yetenekleri sayesinde önce curia sekreteri ardından kardinal ve son olarak papalık makamına kadar ilerlediği anlatılmaktadır. 855 yılında papa seçilen Johannes iki yıl bu görevini sürdürmüştür. Johannes’in birlikte Atina’ya gittiği sevgilisinden hamile olduğu ve geçit töreni sırasında Papa Joan’ın doğum sancıları yaşayarak orada bir bebek dünyaya getirdiği anlatılmaktadır. Tabi erkek olduğu zannedilen papanın törende bir bebek doğurması bu olayı görenler için şok etkisi yaratmıştır. Yaşanan bu hadisenin ardından Papa Joan’ın hemen oracıkta öldürüldüğü; başka bir anlatıma göre ise onun bir manastıra kapatıldığı ve oğlunun Ostia piskoposu olduğu ifade edilmektedir.


“Kadın Papa Joan” olayının doğru olup olmadığı ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Yaşanan bu hadisenin gerçek olduğunu savunanlara göre; seçilen papaların erkek olup olmadıklarını kontrol edilmesi amacıyla oturtulduğu sandalyenin, Papa Joan olayından sonra uygulanmaya başladığı iddia edilmektedir. Ancak olayın doğruluğunu kabul etmeyenler papaların erkekliğinin kontrol ediliyor olmasının doğru olmadığını ve bunun bir tuvalet olarak kullanılmış olabileceğini söylemektedir. Kilise tarafından bu uygulamanın on altıncı yüzyılda kaldırıldığı bilinmektedir.

Papa Joan’ın geçiş töreni yaptığı ve o yolda doğumun gerçekleşmesi nedeniyle bu yola Vicus Papissa - Kadın Papa'nın Sokağı adı verildiği ve papaların bu yoldan kaçındıkları söylenmektedir. Yakın zamanda Güney Avustralya’da ortaya çıkarılan ve üzerinde muhtemelen Papa Joannes Anglicus’a ait bir monogramın olduğu gümüş sikkeler de Papa Joan hadisesinin gerçekten yaşandığının ancak bunun örtbas edildiğinin düşünülmesine neden olmaktadır.


Papa Joan’ın papa olduğu söylenen yıllar Karanlık Çağ olarak bilinen, kayıtların fazlasıyla kayıp olduğu bir dönem olarak bilinmektedir. O dönemlerde Roma ve Vatikan’ın entrika, yozlaşma ve şiddetin yuvası durumunda olduğu, papaların birbirlerini öldürdükleri ve garip bir şekilde beş yaşında bir başpiskoposun varlığından söz edildiği aktarılmaktadır. Tarihte son derece tuhaf bir dönem olması nedeniyle “kadın papa” olayının da yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğu kabul edilmektedir.

Dokuzuncu yüzyılda böyle bir olay yaşanmış mıdır tam olarak bilinmemekle beraber, Papa Joan’ın yaşadığı dönemde kadınların eğitim almasına izin verilmemesinin onun erkek kılığına girmesine neden olduğu iddia edilmektedir. Bu durumun tarihsel olarak bilgi edinmek adına yapılmış olan en büyük çaba olduğuna inanılmaktadır. Ancak Katolik Kilise tarafından “Papa Joan” olarak bilinen olayın yaşandığı kesinlikle kabul edilmemekte ve bu “kadın papa” olayı reddedilmektedir.

#papa #kadınpapa #papajoan #johannesanglicus #hıristiyanlık #katolik
0
0
0
Kaynakça

News, A. B. C. “Looking for Pope Joan”. ABC News. Erişim 25 Mart 2023. https://abcnews.go.com/Primetime/pope-joan/story?id=1453197

“Pope Joan | Legend & History | Britannica”. 13 Mart 2023. Erişim 25 Mart 2023. https://www.britannica.com/topic/Pope-Joan

“Pope Joan - New World Encyclopedia”. Erişim 25 Mart 2023. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pope_Joan

“Pope Joan - World History Encyclopedia”. Erişim 25 Mart 2023. https://www.worldhistory.org/Pope_Joan/

MedievalMade. “The Woman Pope: New Evidence for a Medieval Mystery”. 03 Şubat 2022. Erişim 25 Mart 2023. https://medievalmade.com/blogs/blog/the-woman-pope-new-evidence-for-a-medieval-mystery

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER