Konya Bilim Merkezi İlimge

Hint Kökenli Yeni Dini Hareket: Hare Krishna

 Rümeysa Taşan
 5 dk  475

Hare Krishna, tam adıyla Uluslararası Krishna Bilinci Topluluğu (ISKCON), 1965 yılında A.C. Bhaktivedanta (Swami Prabhupada; 1896-1977) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan semimonastik Vaishnava Hindu örgütünün popüler adıdır. Bu hareket, 16. yüzyılda başlayan popüler Bengalce bhakti (adanmışlık) yoga geleneğinin ya da Krishna Bilincinin Batı'daki bir uzantısıdır. 

Hinduizm'in birçok Tanrısı vardır ancak en önemli üçü: Brahma (yaratılış tanrısı), Shiva (yıkım tanrısı) ve Vishnu (koruma tanrısı)’dur. Vishnu'nun yani koruma tanrısının yeryüzünde birçok enkarnasyonu olduğuna inanılır ve bunlardan en popüleri Krishna'dır. Krishna, tüm Hint tanrıları arasında en çok saygı duyulan Tanrılardan biridir. Krishna birçok kişinin odak noktası haline gelmiş ve kendi başına yüce bir Tanrı olarak tapınılmaya başlanmıştır. Bhakti yoganın kurucusu, Chaitanya Mahaprabhu (1485–1534),özellikle Hare Krishna mantrasını tekrar tekrar söyleyerek mistik bağlılığın peşinde koşmayı savunmuştur:

Hare Krishna, Hare Krishna

Krishna Krishna, Hare Hare

Hare Rama , Hare Rama

Rama Rama, Hare Hare.

Bhaktivedanta genç bir adamken öğretmeni tarafından ona Krishna bilincini Batı'ya taşıma talimatı verilmiştir. Aile yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra bir sannyasi (dünyayı reddeden dindar bir münzevi) yeminini etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıp New York'ta Hare Krishna'yı kurmuştur.


Çoğu Hindu kültü gibi Hare Krishna da bir şekilde evrensel bir bilincin parçası olduğumuzu ve insanın da Tanrı’nın bir parçası olduğunu öğretmektedir. Ayrıca çoğu Hindu dini gibi Hare Krishna da reenkarnasyona inanmaktadır. Ancak Hare Krishnalar için karmayı değiştirmenin yolu, yoganın aşırı biçimlerini yapmak veya daha kolay bir yöntem olan kutsal isimleri; Krishna ve Rama'yı okumaktır. Hare Krishna, Krishna'nın Yahudiliğin Tanrısı, Hıristiyanlığın Tanrısı ve İslam'ın Tanrısı ile aynı olduğunu öğretmektedir. Hare Krishna, diğer dinlerin onun gerçek adını tanımadığını söylemektedir.

Hare Krishnalar, Tanrı’nın adının zikredilmesinin kişiye güç vereceğine inanmaktadırlar. Swami Prabhupada'nın takipçileri bu nedenle her gün Hindu tanrılarının önünde ilahiler söylemekte ve dans etmektedirler. Bu ilahiler sayesinde kutsal isimlerinin ses titreşimi aracılığıyla Yüce Rab ile doğrudan temasa geçilmekte ve kişi yavaş yavaş Tanrı ile olan orijinal ilişkisine uyandırılmış olmaktadır. Hare Krishna’nın birincil misyonu insanların zamanlarının ve enerjilerinin en azından bir kısmını Tanrı'yı duyma ve zikretme sürecine adamaya teşvik etmektir. Bu şekilde yavaş yavaş tüm canlı varlıkların birer ruh oldukları, hizmet ve sevgi içinde Yüce Rab ile ebediyen ilişkili oldukları anlaşılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Prabhupada tarafından öngörülen altmış dört maddelik adanmışlık hizmetini uygulamaktadırlar. Kendine özgü safran renginde bir elbise giyerler ve erkeklerin kafaları kazınır. Vejeteryan olan Hare Krishnalar için yemek önemlidir çünkü her öğün Krishna ile birlikte olduklarına inanmaktadırlar.

Hare Krishna Yönetim Kurulu Komisyonu, amaçlarının şunlar olduğunu belirtir:

1. Manevi bilgiyi sistematik olarak topluma yaymak, hayattaki değerler dengesizliğini kontrol etmek, dünyada gerçek birlik, barışı sağlamak için tüm insanları manevi yaşam teknikleri konusunda eğitmek.

2. Bhagavad-gita ve Srimad Bhagavatam'da (Vedik Kutsal Yazılar) açıklandığı şekliyle bir Krishna bilincini yaymak.

3. Topluluğun üyelerini birbirlerine ve ana varlık olan Krishna'ya yaklaştırmak, böylece her ruhun Tanrı’nın niteliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu fikrini geliştirmek.

4. Efendi Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun öğretilerinde açıklandığı gibi Tanrı'nın kutsal adının cemaat halinde zikredilmesine ilişkin Sankirtan hareketini öğretmek ve teşvik etmek.

5. Üyeler ve genel olarak toplum için Krishna'nın kişiliğine adanmış, aşkın eğlencelerin yapıldığı kutsal bir yer inşa etmek.

6. Daha basit ve daha doğal bir yaşam biçimini öğretmek amacıyla üyeleri bir araya getirmek.

7. Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere süreli yayın, dergi, kitap ve diğer yazıları yayımlamak ve dağıtmak.


Hare Krishna’yı takip eden kişiler, 4 temel kural ve düzenlemeye uyma sözü verirler:

• Lakto-vejetaryen diyetini takip etmek

• Sarhoşluk ve keyif verici hiçbir madde (kahve, çay, sigara, uyuşturucu ve alkol) tüketmemek

• Kumar oynamamak

• Evlilik dışında ilişkiye girmemek

Hare Krishna Hareketi'nde, Kirtan olarak da bilinen mantra meditasyonu uygulaması öne çıkmaktadır. Kirtan hem Tanrı'ya bağlılığı ifade etmenin hem de insanların ilgisinin çekmenin bir yoludur. Adanmışlar mridanga, el zilleri ve armoni gibi enstrümanlar eşliğinde mantrayı halka söylemek için açık yerlerde, sokaklarda ve parklarda toplanmaktadırlar. Özel kirtan festivalleri tüm yıl boyunca gerçekleşir. Salı ve cuma günleri Hare Krishna üyeleri için önemli günlerdir. Hare Krishna üyeleri bu günlerde toplanıp toplu ilahiler söylemektedirler.

Bhaktivedanta ölmeden önce harekete uluslararası düzeyde rehberlik etmesi için Yönetim Kurulu Komisyonunu atamıştır. Komisyona öğretmen (guru) olarak birkaç kişiyi de dahil etmiştir. Hareket genişledikçe, daha fazla guru seçilmiştir. 1990'ların sonuna gelindiğinde, 50'si Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezler dahil olmak üzere 60 ülkede yaklaşık 225 Hare Krishna merkezi oluşturulmuştur. Hare Krishna Hareketi’nin Türkiye’deki merkezi “Hint Kültür Merkezi” adıyla İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren Hint Kültür Merkezi 2004 yılında kurulmuştur.

#Hinduizm #Hare Krishna #Krishna #Hint
0
0
0
Kaynakça

CBN. “What Is Hare Krishna?” Erişim 23 Ağustos 2023. https://www2.cbn.com/article/religion/what-hare-krishna

GotQuestions.org. “Who Are the Hare Krishnas and What Do They Believe?” Erişim 23 Ağustos 2023. https://www.gotquestions.org/Hare-Krishna.html

“Hare Krishna Mantra - ISKCON Bangalore”, 03 Ocak 2016. https://www.iskconbangalore.org/hare-krishna-mantra/

harekrishna. “What Is Hare Krishna? A Brief Overview of the Hare Krishna Movement”. Hare Krishna Melbourne (blog), 05 Aralık 2021. https://www.harekrishnamelbourne.com.au/blog/a-brief-overview-of-the-hare-krishna-movement/

“Batı’da ortaya çıkan yeni dini hareketler: Hare Krishna hareketi | AVESİS”. Erişim 28 Eylül 2023. https://avesis.marmara.edu.tr/yonetilen-tez/df12f768-2319-464b-855e-b81350be84fc/batida-ortaya-cikan-yeni-dini-hareketler-hare-krishna-hareketi


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER