Konya Bilim Merkezi İlimge

Hint Kıtasının En Genç Dini İnancı: Sihizm

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  300

Sihizm dünya üzerinde bulunan en genç dinlerden biridir. Yaklaşık beş yüz yıl önce Hindistan’ın Pencap eyaletinde ortaya çıkmıştır. Sihizm’in ortaya çıktığı dönemde Hindistan toprakları hem Hinduizm’e hem de İslam’a ev sahipliği yapmaktaydı. Sihizm öğretisini ortaya koyan kişi olarak kabul edilen Guru Nanak, 1469 yılında Pakistan’da Lahor’un güneybatısında bulunan Talwandi köyünde doğmuştur. Kşatriya kastına mensup olan Nanak, Sihizm’in kurucusu olarak kabul edilmektedir.


Guru Nanak’ın çocukluğundan itibaren farklı özelliklerinin olduğu kabul edilmektedir. Onun çeşitli mucizeler gösterdiği ve yoğun meditasyonlar yaptığı anlatılmaktadır. Bir gün Nanak sabah banyosunun ardından geri dönmemiş ve kıyafetleri nehir kıyısında bulunmuştur. Bu durum görülünce onun öldüğü düşünülmüş, nehir kontrol edilmiş fakat Nanak bulunamamıştır. Ailesi ve arkadaşları bu durum karşısında kederlenmiştir. Bu olayın yaşanmasından üç gün sonra Nanak geri gelmiş ve günlük abdestini almak için nehre indiğinde Tanrı’nın lütfunun kendisine verildiğini ve bu lütfu başkalarına yaymakla görevlendirildiğini söylemiştir. Nanak’ın Tanrı lütfunu aldıktan sonra ilk olarak “Hindu ve Müslüman yoktur! O halde ben Tanrı’nın yolunu takip edeceğim.” dediğine dair genel bir kabul bulunmaktadır. Nanak, yaşadığı tecrübe ve insanlara yaymakla görevlendirildiği lütfu, insanlara ulaştırabilmek amacıyla seyahatlere gitmeye başlamıştır. Hindular ve Müslümanlar arasında ayrım yapmamış, öyle ki her iki grup içinde uygun olarak kabul edilen kıyafetler giymiştir. Pek çok bilim adamı da Guru Nanak’ın öğretisinde hem Hinduizm’in hem de İslam’ın izleri olduğunu savunmaktadır.


Guru Nanak’ın ölümünün ardından yerine Nanak’ın tayin ettiği Guru Angad geçmiştir. Guru Nanak’tan sonra dokuz adet Guru ile Sihizm devam ettirilmiş, son Guru olan Gobind Singh’ten sonra ebedi Guru olarak kabul edilen ve Sihler’in kutsal kitabı olan “Guru Grand Sahib/Adi Grand” insanlara rehberlik etmeye başlamıştır. 1430 sayfadan oluşan Guru Grand Sahib, Sihler için son derece kutsal kabul edilmekte ve onun bulunduğu yerin kutsal haline geldiğine inanılmaktadır. Evlerde genellikle kitabın tamamı değil, sık okunan bölümlerin yer aldığı dua kitapları bulunmaktadır.

Sihizm, diğer Hint kökenli dinlerde var olan ölüm sonrasına ait yeniden bedenleşme anlayışını kabul etmektedir. Bununla beraber Sihler diğer Hint dinlerinden farklı bir Tanrı anlayışına sahiptir. Sihler “Yüce Gerçeklik” olan “İlahi Bir'e” inanmaktadır. Bu nedenle Sihizm’in tek tanrılı bir din olduğu kabul edilmektedir. Sihler için bu "İlahi Tanrının", tasvir ve temsil edilmesi yasaktır. O, zamanın ötesindedir, tüm inançları ve tanrıları kuşatmaktadır.


Sih dinine inananlar da tıpkı Budistler gibi Hinduizm’deki kast anlayışını kabul etmemektedir. Kurtuluş için herhangi bir kasta mensup olmanın bir önemi olmadığına inanmakta ancak bazı alanlarda kast sisteminin kurallarını uygulamaktadırlar. Örneğin; Sihlerin kendi kastları içerisinde olan kişilerle evlenmeleri gerekmekte, kastlar arası evlilik kabul edilmemektedir.

Sihler’in kutsal mekanı Amritsar’da bulunan “Altın Tapınak”tır. Adi Grand’ın bir kopyası Guru Arjan tarafından Altın Tapınağa koydurulmuştur. Tapınağın dört yönde de kapısı bulunmakta ve bu da tapınağın her kasttan insana açık olduğu anlamını taşımaktadır. Tapınağın önündeki büyük havuzun iyileştirici etkisi olduğuna inanılmaktadır. Sihler için hac mekanı olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde 25-30 milyon arasında Sih olduğu bilinmektedir. Bu sayının yüzde sekseni Hindistan’ın farklı bölgelerinde yaşamaktadır. Geri kalan yüzde yirmisi ise Kanada’nın çeşitli eyaletlerinde bulunmaktadır.

#Sihizm #Hindistan #Dinler #İnançlar
0
0
0
Kaynakça

Jakobsh Doris R., Sikhism, University of Hawai’i Press, Amerika 2012.

Nikky-Guninder Kaur Singh, Sikhism an Introduction, I.B.Tauris & Co Ltd Press, New York 2011.

Nesbitt Eleanor, Sikhism A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2005.

Nikky-Guninder Kaur Singh, World Religions Sikhism Third Edition, Chelsea House Press, Amerika 2004.

Kalsi Sewa Singh, Sikhism, Chelsea House Press, Amerika 2005.

“Sikhism - Sects and other groups | Britannica”. Erişim 03 Şubat 2023. https://www.britannica.com/topic/Sikhism/Sects-and-other-groups


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER