Konya Bilim Merkezi İlimge

Hindu Haccı: Kumbha Mela

 Raziye Betül Dikmen
 2 dk  181

Kumbha Mela, Hindistan’da kutlanmakta ve dünyanın en büyük festivali olarak bilinmektedir. Her üç yılda bir Hindistan’ın dört farklı yerinde sırayla kutlanan Kumbha Mela’nın kökeni, Hintlilerin yaygın bir mitolojisine dayanmaktadır. Efsaneye göre tanrılar ve iblisler süt dolu okyanusu çalkalayarak ölümsüzlük iksiri yapmışlar ve bu iksirin içinde olduğu kap "Kumbha" için savaşmışlardır. Yaşanan bu mücadele sırasında, iksir kabından dört damlayı yeryüzüne düşürmüşlerdir. Bu dört damlanın düştüğü noktalar; Allahabad, Haridwar, Nasik ve Ujjain’dir.

Efsaneye bağlı olarak dört yerde kutlanan Kumbha Mela festivali Jüpiter, Güneş ve Ay'ın konumuna göre astrolojik olarak belirlenen özel günlerde gerçekleştirilmektedir. Kumbha Mela, Jüpiter Kova'dayken ve Güneş Koç'a girdiğinde Haridwar'da; Jüpiter Boğa'dayken ve Güneş ve Ay Oğlak'tayken Allahabad'da; Jüpiter Aslan'dayken ve dolunay Baisakh (Nisan-Mayıs) kameri ayında göründüğünde Ujjain'de; ve Shravan (Temmuz-Ağustos) ayı boyunca Jüpiter Aslan'dayken Nasik'te kutlanmaktadır. Astrolojik olarak her on iki yılda bir yaşanan bu dönemlerde, düşen damlaların etkisiyle orada bulunan nehirlerin ölümsüzlük iksirin etkisini yeniden gösterdiğine inanılmaktadır.


Kumbha Mela festivaline, dünyanın her yerinden çok sayıda insan katılmaktadır. Bu festivalde farklı dil, kültür, gelenek, giyim kuşam, yemek ve yaşamlardan örnekler görmek mümkündür. Ziyaretçiler arasında münzeviler, azizler, sadhular da bulunmaktadır. Kumbha Mela’da kast, cinsiyet, inanç ayrımı yapılmamaktadır. Bu festivaldeki temel uygulama yıkanma ritüelidir. Hac için gelen çok sayıda insan ölümsüzlük iksirinin karıştığı bu nehirlerde yıkanarak, geçmiş günahlarından arındıklarına ve ölüm-yeniden doğum döngüsünden kurtulduklarına inanmaktadır. Tabi ki bu kutsal yıkanma ritüeli ardından saf bir yaşamın yaşanması gerekmekte ve aksi takdirde karmik birikimlerin tekrar oluşacağı kabul edilmektedir.

Her on iki yılda bir aynı yerde kutlanan Kumbha Mela festivalinde Allahabad’ın önemli bir yere sahip olduğu kabul edilmektedir. Allahabad’da yapılan Kumbha Mela, “Maha Kumbha Mela” yani “Büyük Kumbha Mela” olarak isimlendirilmektedir. Kumbha Mela festivallerinin en büyüğü ve en kutsalı olarak kabul edilmektedir. Bir aydan daha uzun süren bu festival için kulübeler, barakalar, platformlar ve çadırlardan oluşan bir kasaba inşa edilmekte, hacıların ulaşımı sağlanmakta ve içme suyu tedarik edilmektedir. Buraya gelen milyonlarca hacının güvenliği için çeşitli önlemler alınmaktadır. Devlet, yerel makamlar ve güvenlik ekipleri kusursuz olarak organize olmaktadır. En son 2013 yılında Allahabad’da yapılan Kumbha Mela, 2025 yılında tekrar burada toplanacaktır. 

Filozof Shankaracharya’ya göre Kumbha Mela, Hindu dini inançlarını güçlendirme, sürdürme ve yaymanın bir yolu olarak kabul edilmektedir.

#Hindistan #Hac #Festival #Kumbha Mela #Hindu Haccı
0
0
0
Kaynakça

Jones Constance A. - Ryan James D., “Kumbha Mela” ,Encyclopedia of Hinduism, Facts on File Publishing, Amerika 2007, s. 252.

Lochtefeld James G., “Kumbha Mela”, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, The Rosen Publishing, New York 2002.

INDIAN CULTURE. “Kumbh Mela”. Erişim 29 Ocak 2023. http://indianculture.gov.in/intangible-cultural-heritage/social-practices-rituals-and-festive-events/kumbh-mela-0

“Kumbh Mela | INDIAN CULTURE”. Erişim 29 Ocak 2023. https://indianculture.gov.in/intangible-cultural-heritage/social-practices-rituals-and-festive-events/kumbh-mela-0

“Kumbh Mela | Significance, Festival, & History | Britannica”. Erişim 29 Ocak 2023. https://www.britannica.com/topic/Kumbh-Mela

“Kumbh Mela and Sangam | District Prayagraj, Government of Uttar Pradesh | India”. Erişim 29 Ocak 2023. https://prayagraj.nic.in/tourist-place/sangam/


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER