Konya Bilim Merkezi İlimge

Hikayeleştirme Sanatı: Storytelling

 Feyza Güsün
 2 dk  333

Storytelling, bilinen diğer adıyla hikayeleştirme sanatıdır. Hikaye, bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması şeklinde tanımlanmaktadır. Kökeni Antik Çağ’a uzanan ve bir çeşit iletişim aracı olarak kabul edilen hikaye anlatımı, okuma yazmanın çok yaygın olmadığı dönemlerde sözlü olarak insanların hayatında yer almıştır. Hikaye anlatımı, yüzyıllar içerisinde birçok farklı amaç doğrultusunda, farklı kesimler tarafından kullanılmıştır.

Hikaye anlatımı yoluyla günlük hayatta yaşananlar, keşfedilenler, geçmiş veya gelecek ile ilgili durumlar yaratıcı şekilde kaleme alınarak her alanda dile getirilmektedir. Eğitim, sanat, iletişim ve pazarlama gibi alanlar buna örnek gösterilebilir. Hikayeler iş dünyasında profesyonel bir iletişim aracı olabiliyorken, pazarlama alanında üretici-tüketici açısından duygusal bağ oluşumuna olanak sağlamaktadır. Eğitim alanında ise etkili bir yansıtıcı teknik olarak tercih edilmektedir.

Bir olay örgüsünün anlatımı yoluyla beyin; akılda tutma, depolama ve onu paylaşma aşamalarını gerçekleştirir. Dış dünya ile alakalı deneyimlerini hikayesel örüntüler şeklinde tasarlar. Beynin çalışma yöntemi bu doğrultudadır. Bilgi hikayeler şeklinde kaydedilir, depolanır ve tekrardan düzenlenir. Bu noktada hikayelerdeki tutumlar, yerler, davranışlar gibi ipuçları, zihinde gizli bir farkındalık, öğrenme ve empati kurma yaratımını sağlayarak kişide güven oluşturur. İletişim-pazarlama alanında güven duygusu, tüm çalışmaların temelinde yer alır.

Duygular, pazarlama alanında tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini ve çeşitli yargılarını etkileyebilmesi açısından önemlidir. Özellikle satın alma ve tüketici deneyimi aşamasında, önemli bir unsur olarak görülmektedir. Duyguların temel alındığı bu alanda duygusal pazarlama kavramı karşımıza çıkmaktadır. Duygusal pazarlama, geleneksel pazarlama kavramı içerisinde marka ve tüketici arasında duygusal bağın önemine odaklanan yeni bir akım olarak değerlendirilir. Duygusal pazarlama yoluyla marka ve tüketici arasında bağ kurulması, tutum oluşturulması veya davranış değiştirilmesi aşamasında storytelling yöntemine başvurulmaktadır. Son dönemlerde hikaye anlatımının sıklıkla tercih edilmesinin sebebi de duygu oluşumuna olan etkisidir. Marka ya da ürün ile ilgili mesajların hikayeler aracılığıyla iletilmesi hedef kitlede hafıza oluşumuna zemin hazırlamakta, katkı sağlamaktadır. Doğru ve iyi kurgulanmış hikayeler her zaman hafızada kalmaktadır. Çünkü duygusal olarak kişide etki yaratmaktadır. Pazarlama alanında tercih edilen hikayeleştirme ile marka farkındalığı hedeflenmektedir.

Storytelling yöntemi kullanılırken oluşturulacak hikayenin kurgusu ve dili önem arz etmektedir. Anlatılan hikayenin kişide deneyim hissi yaratması istenmektedir. Bu sebeple ilgi çekmesi, beyinde canlanması, duygusal bağ kurması ve akılda kalması temel unsurlar olarak kabul edilmektedir. Amaç tüketicinin maruz kaldığı hikaye yoluyla markayı hatırlatma, kurulacak duygusal bağ ile satın alma sürecini etkilemektir.

#storytelling #hikayeleştirme #pazarlama
0
0
0
Kaynakça

Coşkun, Ayşen. ‘’Bir Varmış Bir Yokmuş’’ : Pazarlama Eğitiminde Dijital Hikaye Anlatımının Kullanılması, 22. Pazarlama Kongresi, Trabzon, 2017.

Köksalan, Nilgün. ‘’Marka değerinin güçlendirilmesinde bir duygusal pazarlama stratejisi olarak hikâye anlatımı: Türkiye’den uygulama örnekleri’’, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3, Sayı 2 , 1-17.2021.

Polletta, Francesca. Gharrity Gardner, Beth and Motes, Alice. ‘’The Sociology of Storytelling’’ Erişim Tarihi 09.01.2023 

http://discursos.org/curso/Polletta,%20Chen,%20Gardner%20&%20Motes%20(2011)%20-%20The%20sociology%20of%20storytelling.pdf

Taran, Betül Kılıç ve Tosun, Nurhan, Babür. ‘’ Yeni Medya Hikayeleştirme Kullanımı Bağlamında Marka Sadakati’’,Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Sayı 36, 233-352, 2020


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER