Konya Bilim Merkezi İlimge

Çağdaş Paganizm İnancı: Vika

 Derya Bakır
 4 dk  128

Paganizm, kökenleri oldukça eski dönemlere dayanan doğal bir inanç sistemidir. Modern Vika'nın kökenleri ise 1950'li yıllara kadar gitmekle birlikte, bu inanç sistemine dair izler daha da eski zamanlara, coğrafi olarak da İngiltere'ye kadar uzanmaktadır. Orta Çağ’da cadı inancı yükseldiğinde, bu öğretiyi benimseyenler kendilerini cadılığın dışında "Vika" olarak adlandırmışlardır. Vika terimi, Gerald Brosseau Gardner'in eserlerinde yer almıştır. Gardner, Vika'yı paganizmin bir dini olarak sistemleştirerek günümüzdeki formunu oluşturmuştur. Bu bağlamda Vika, hem eski dönemlerin hem de modern paganizmin özgün bir yorumunu içermektedir.

Cadılık ve Vika, farklı öğretilere ve yapıya sahip iki ayrı geleneği temsil eder. Cadılar, çeşitli dinlere mensup olabilirken, Vikanlar sadece Vika adlı kendi dinsel sistemlerine bağlıdır. Vika, kökeni İskandinav kültürüne dayanan bir dindir. Vikanlar, genellikle doğaya derin bir saygı, ritüel çalışmaları ve doğal enerjilerle bağlantı kurma üzerine odaklanan bir dini pratiği benimserler. Öte yandan, cadılık geniş bir yelpazede farklı gelenekleri içerebilir ve genellikle doğa ile bir bağ kurma, büyü uygulamaları gibi unsurları içerir.

Vika, genellikle hermetik sentez ve New Age sentezi olarak kabul edilen, paganizmin yeniden şekillenmiş bir formu olarak görülmektedir. Ancak bu görüşü paylaşmayan bir grup birey, özellikle geleneksel cadılar, Vika'ya eleştirel bir bakış açısına sahiptir. Onlar, Vika'yı cadılığın dejenere olmuş bir versiyonu olarak değerlendirir ve bu durumdan memnuniyetsizliklerini dile getirirler. Vikalar, neopagan bir din olarak kabul edilir ve kendi ritüelleri ile kurallarına sahiptirler. Bu kurallara uymak, Vika uygulayıcıları için bir yükümlülüktür. Vika'nın temelinde doğaya derin bir bağlılık ve doğa ile iç içe olma felsefesi bulunur.

Vika, iki tanrılı bir paganizm dinidir ve temelini zıt kutuplarda bulunan tanrı ve tanrıçaya dayandırır. Vika uygulayıcıları, ritüellerinde bu iki ilahi varlığa odaklanarak doğa dönemleri ve ay fazlarına büyük bir önem atfederler. Doğa dönemleri, mevsimlerin değişimi ve doğanın döngüsüyle uyum içinde olan Vika pratiğinde önemli bir rol oynar. Ayın farklı fazları da Vikalar için anlamlıdır; dolunay, karanlık ay ve yeni ay gibi evreler, ayın büyüme ve gerileme evreleriyle ilişkilendirilir. Bu ay ritüelleri, Vika'nın doğa ile olan bağlılığını vurgular ve bu evrelerin enerjilerini kullanarak spritüal çalışmalarını yönlendirirler. Bu bağlamda Vika'nın temel inançları doğa döngülerine ve ayın evrelerine derin bir saygıyı içerir.

Vikalar, "kimseye zarar vermedikçe ne istersen yap" felsefesini benimseyen bir topluluktur ve bu ilkeyi "Üç Katı Yasası" ile desteklerler. Bu yasa, neyi yaparsan yap, iyi ya da kötü, üç katının sana döneceği inancını içerir. Pratikte, Vikalar bu ilkeye uygun olarak hareket ederler ve eylemlerini dikkatlice seçerler.

Vikalar reenkarnasyon inancını da benimserler. Vika, hem kovanda (hiyerarşik bir yapıya sahip küçük gruplar) hem de bireysel olarak uygulanabilir. Bu noktada, asıl önemli olan bireyin kendisini nerede daha iyi hissettiği ve daha etkili çalışabileceğidir. Vikalar genellikle beş elementi (ateş, ruh, toprak, hava, su) temsil eden bir kolye takarlar, bu da doğanın güçleriyle olan bağlarını simgeler. Bu sembolizm, Vika'nın doğa ile olan derin bağlılığını ve spritüal inançlarını yansıtır.


Vika'nın temel prensipleri, bireyin spritüal yolculuğuna rehberlik eden bir dizi ilkeyi içerir. Bu prensipler arasında öncelikle kendini tanıma vurgulanır; kişi, kendi içsel dünyasını keşfetmeye odaklanmalıdır. Ayrıca, sanatını tanımak ve geliştirmek, öğrenmeye ve entelektüel olarak büyümeye önem verilir. Dengeli olma ilkesi, bilgiyi bilgelikle birleştirme ve dünyanın döngüleriyle uyum içinde olma konularında öne çıkar.

Vikalar, hayatı kutlama ve kendilerine iyi bakma prensiplerini benimserler. Meditasyon, içsel huzurun sağlanması için önemli bir uygulamadır. Ayrıca, Vika'nın temel prensipleri arasında tanrı ve tanrıçaya saygı gösterme ve onurlandırma da bulunur.

Vikanlar, kendilerini doğaya, spritüal enerjilere ve ritüellere adamış bir topluluktur. Eski pagan geleneklerin modern bir yorumu olan bu neopagan din, özünde doğanın güçlerine derin bir bağlılık ve saygı içerir. Vikanlar, ritüel çalışmaları, büyü ve meditasyon gibi uygulamalarla doğanın döngüsüyle uyum içinde olmaya çalışırlar. Vika, genellikle çok Tanrılı veya çoktanrıcılık olarak adlandırılan bir inanç sistemine sahiptir. Bu da farklı tanrı ve tanrıçalara olan ibadeti içerir. Ancak, Vika'nın esnek yapısı bireylere kişisel yorumlarını ve pratiklerini özgürce benimsemelerine izin verir. Vikanlar genellikle etik değerlere ve doğanın korunmasına odaklanarak, barışçıl bir yaşam sürmeyi amaçlar.

#Paganizm #Vika #İnanç
0
0
0
Kaynakça

Britannica, “Vika (religion)”, Erişim:4.11.2023 https://web.archive.org/web/20140817102209/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/703384/Vika 

Elmas, Efe. “ Kadim Geleneğin Mirasçıları: Cadılar ve Vikanlar”, 13.08.2013, Erişim: 4.11.2023, https://web.archive.org/web/20150330085649/http://indigodergisi.com/2013/08/kadim-gelenegin-mirascilari-cadilar-ve-Vikanlar/ 

Hertzenberg, Stephanie. “What Are the Different Pagan Religions? | Pagan Traditions ”, Erişim:4.11.2023, https://www.beliefnet.com/faiths/pagan-and-earth-based/what-are-the-different-pagan-religions.aspx 

Important, “Vika and Paganism Explained”, Erişim:4.11.2023, https://important.ca/Vika_religion_paganism.html 

Medium, “The Differences Between Paganism And Vika”, Medium, 13.08.2020, Erişim:4.11.2023, https://medium.com/human-witch/differences-between-paganism-and-Vika-2398f75c2bb9 

Online Etymology Dictionary, “Vika”, Erişim: 4.11.2023, https://web.archive.org/web/20140811164027/http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Vika&searchmode=none 

Romero, Leah. “Witches in New Mexico: Vikan explains the pagan religion”, 13.10.2020, Erişim:4.11.2023, https://www.lcsun-news.com/story/news/2020/10/13/new-mexico-witches-coven-Vikan-explains-pagan-religion/5926366002/ 

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER