Konya Bilim Merkezi İlimge

Budizm’in Merkezi: Jetavanaramaya

 Feyza Güsün
 3 dk  188

Jetavanaramaya, Sri Lanka'nın Anuradhapura şehrinde yer alan eski bir Budist tapınağıdır. Tapınak, Sanghamitta Theri tarafından yaptırılan ve Maha Thera Mahinda tarafından kurulan Mahavihara tapınağının bir parçasıdır. Tapınak kompleksi, bir dizi büyük stupa, vihara (tapınaklar) ve diğer yapıların arasında yer almaktadır.


Tapınak, bu şehirdeki bir dizi antik Budist tapınağının en önemlilerinden biridir ve Buda'nın öğretilerinin yayılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Tapınak, tarihsel olarak Sri Lanka'daki Budist rahiplerinin eğitim merkezi olarak bilinmektedir ve dünya çapındaki Budist topluluklar tarafından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, tapınakta tarihi, kutsal yazılar ve Budist sanat eserleri gibi önemli kültürel miras öğeleri de bulunmaktadır. Tapınağın Jetavanaramaya ile birlikte altı adet önemli parçası bulunmaktadır. Bunlar:

Abhayagiri Stupa: Mahavihara tapınağı kompleksinin en büyük stupasıdır. 75 metre yüksekliğinde ve M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiştir.

Jetavana Stupa: İkinci en büyük stupa, 122 metre yüksekliğindedir ve 3. yüzyılda inşa edilmiştir.

Ruwanwelisaya Stupa: 92 metre yüksekliğindeki stupa, M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiştir ve Sri Lanka'daki en kutsal yerlerden biridir.

Abhayagiriya Vihara: 6. yüzyılda inşa edilen bu tapınak, tapınak kompleksinin ortasında yer alır ve Budist rahipler için bir okul olarak hizmet vermiştir.

Thuparamaya Vihara: M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilen bu tapınak, Sri Lanka'da bulunan en eski viharalardan biridir ve ülkenin mimari tarzının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Lovamahapaya: Pek çoğu M.S. 2. yüzyıldan kalma olan kalıntılar, tapınak kompleksi içindeki önemli bir yapıdır ve Budist rahipler için bir ibadet yeri olarak kullanılmıştır.

Jetavanaramaya, Sri Lanka'daki en yüksek pagodalardan biridir ve Budist tanrı Bhikkhusu'nun kutsal emanetlerini içerir. Tapınak, M.S. 3. yüzyılda Kral Mahasena tarafından inşa edilmiştir. Pagoda, 400 fit yüksekliğindeki devasa bir yapıdır. 2500 yıl önce Budistler, tapınak ve doğal çevresini temizlemek ve düzenlenmiş araziye dönüştürmek için oldukça yoğun bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmaların sonucunda, sadece Jetavanaramaya değil, aynı zamanda Sri Lanka'nın diğer tapınakları da çevrelerindeki arazi düzenlemesiyle daha etkileyici görüntüler sunmaya başlamıştır.

Tapınak, Sri Lanka'da Budizm'in gelişmesine ve yayılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Jetavanaramaya, Budizm'in öğretilerine ve inançlarına olan bağlılığın bir sembolü olarak hizmet etmektedir. Tapınak, zaman içinde çeşitli onarımlar ve restorasyon çalışmaları geçirmiş olsa da hâlâ günümüze kadar ayakta kalmıştır.

Jetavanaramaya, Sri Lanka'nın zengin kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Budizm'in öğretilerine ve Sri Lanka'nın tarihine olan hayranlık, Jetavanaramaya gibi tapınakların önemini korumaktadır. Bugün, Sri Lanka'nın zengin kültürüne ve geçmişine dair bir hatıra olarak kullanılmaktadır. Tapınak, Sri Lanka'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

#Jetavanaramaya #Budizm #tapınak
0
0
0
Kaynakça

‘’Jetavanaramaya’’. Erişim Tarihi: 10.04.2023 https://www.themiracleisland.com/jetavanaramaya.php

‘’History Of Sri Lanka: Jetavanaramaya’’. Erişim Tarihi: 11.04.2023 srilankawin.blogspot.com

‘’The Jetavanarama Dagoba’’. Erişim Tarihi: 11.04.2023 https://www.historyhit.com/locations/the-jetavanarama-dagoba/


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER