Konya Bilim Merkezi İlimge

Anomi ve Yorgunluk Toplumu

 Feyza Güsün
 4 dk  149

Anomi kavramı ilk olarak Fransız sosyolog Émile Durkheim tarafından ortaya atılmıştır. Durkheim anomiyi, toplumsal düzenin zayıflaması nedeniyle bireyin kendisini bu düzenin bir parçası olarak hissetmediği bir durum olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda Durkheim, anominin aşırı değişim dönemlerinde; örneğin savaş, ekonomik kriz veya doğal afetler sırasında ortaya çıkabileceğini savunmuştur. Anomi, bir bireyde toplumun değerlerinin ve normlarının zayıfladığı veya çöktüğü bir durumu ifade eder. Bu durum bireyin, toplumun beklentilerini karşılamakta zorlandığı ve sonuç olarak kendini kaybolmuş, yalnız ve çaresiz hissettiğinde ortaya çıkar. Anomi, sosyolojide toplumsal düzen ve bireyler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını anlamada önemli bir kavramdır.

Yorgunluk Toplumu; modern toplumlarda yaşanan yoğun stres, tükenmişlik, aşırı çalışma ve sürekli olarak mevcut olan teknoloji gibi etkenler nedeniyle bireylerin genel olarak yorgun, tükenmiş ve duygusal olarak baskı altında hissettiği bir toplumu ifade eder. Bu durum, özellikle çağdaş toplumun getirdiği hızlı yaşam tarzının ve sürekli bağlantılı olma zorunluluğunun sonuçları olarak ortaya çıkar. Ayrıca modern toplumlar, bireyciliğe ve rekabete çok fazla önem vermektedir ve bu da bireylerde anomi duygusuna yol açabilir. 

Anomi, bireysel ve toplumsal düzeyde ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Bireysel düzeyde anomi suç, şiddet, madde bağımlılığı ve diğer sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Toplumsal düzeyde ise toplumsal düzenin zayıflamasına, sosyal çatışmaların artmasına ve hatta devrimlere yol açabilir. Anomi, bir birey veya toplum için ciddi bir sorundur. Anomiyi önlemek için birey ve toplumların değerlerini ve normlarını güçlendirmek, toplumsal düzeni sağlamak ve sosyal çatışmaları azaltmak önemlidir.


Anomi, genellikle şu durumlar sonucunda ortaya çıkar:

Toplumsal Değişimler ve Toplumsal Hızlanma: Hızlı toplumsal değişimler, geleneksel normların ve değerlerin hızla geçerliliğini yitirmesine neden olabilmektedir. Bu durum, bireylerin yeni duruma uyum sağlayamamasına ve anomi yaşamasına yol açabilir. Modern dünyada yaşanan hızlı yaşam tarzı da bireyleri sürekli bir rekabet ve koşuşturma içinde bırakmaktadır. Bu durum, bireylerin değerleri ve hedefleri üzerindeki odaklarını kaybetmelerine neden olarak anomiye yol açabilmektedir.

Ekonomik Krizler: Ekonomik krizler ve dönemsel zorluklar, bireylerin yaşam tarzlarını sürdürememelerine neden olabilmektedir. Bu da toplumsal normlara uyum sağlamada sorunlar yaratarak anomiyi artırmaktadır.

Değer Çatışmaları: Toplum içerisindeki değerlerin farklı gruplar arasında çatıştığı durumlar, bireylerin hangi değerlere uymaları gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşamasına neden olabilmektedir.

Anomi, bireylerin ve toplumun çeşitli olumsuz sonuçlarla karşılaşmasına yol açar. Bunlar suç ve sosyal bozulma, tükenmişlik, psikolojik sorunlar, toplumsal çatışma şeklinde sınıflandırılabilir.

Suç ve Sosyal Bozulma: Değerlerin zayıfladığı toplumlarda suç oranları artar ve toplumsal düzen büyük ölçüde zarar görür.

Tükenmişlik: Bireyler, normlara uyum sağlayamama ve sürekli stres altında olma gibi sebeplerden ötürü tükenmişlik hissi yaşarlar.

Psikolojik Sorunlar: Anomi, bireylerin özsaygısını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiler bu da toplumun bireylerinde psikolojik rahatsızlıkları çoğaltır.

Toplumsal Çatışma: Değerlerin ve normların çöktüğü durumlar, toplumsal gruplar arasında kutuplaşmalara yol açarak çatışma ortamı doğurabilmektedir.

Anomi ve yorgunluk toplumu, insanların sürekli bir koşturmaca içinde oldukları, dinlenme ve sakinliğe ayıracak zamanın azaldığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için bireylerin kişisel bakımlarını ihmal etmeden dinlenmeye ve kendilerine zaman ayırmaya önem vermeleri, iş-yaşam dengesini korumaya çalışmaları ve teknoloji kullanımını bilinçli bir şekilde yönetmeye çalışmaları önemlidir. Aynı zamanda toplumsal düzeyde de bu konunun farkında olunması, çalışma koşullarının insan sağlığı ve refahını gözeterek düzenlenmesi ve dijital dünyanın etkilerinin sorgulanması da gereklidir.

Anomi sonucu olarak görülen yorgunluk toplumu sorununu çözmek ve anomiye karşı koymak için toplumsal dayanışma, eğitim, değerlerin yeniden vurgulanması gibi çeşitli stratejiler uygulanabilir.

#anomi #yorgunluk toplumu #tükenmişlik #toplumsal bozulma
0
0
0
Kaynakça

Demirel, Fatma Takmaz. “Batı Toplumları Açısından Din Suç İlişkisine Ekolojik Bakış Açısı: Ahlaki Topluluk Tezi”, The Journal of International Scientific Researches , 7 (1), 2022, 19-33.

Simply Sociology, “Anomie Theory Of Deviance In Sociology”, Erişim Tarihi: 20.08.2023. https://simplysociology.com/anomie-theory-sociology.html

Sociocultural Systems, “Emile Durkheim on Anomie”, Erişim Tarihi: 20.08.2023. https://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Durkheim1.htm

National Library of Medicine, “A community-based study of chronic fatigue syndrome”, Erişim Tarihi: 20.08.2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10527290/


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER