Konya Bilim Merkezi İlimge

Geleneksel Japon Kılıçları

 Raziye Betül Dikmen
 4 dk  162

Yüzyıllar süren işçiliği, dövüş geleneği ve manevi önemi nedeniyle Japon kılıçları Japonya’nın kültürel mirasında önemli bir yere sahiptir. Sanatsal ve ölümcül işlevi bir arada bulunduran bu Japon kılıçları “katana” olarak isimlendirilmektedir. Pratik kullanımının ötesinde katana, Japon tarihine ve geleneğine derinden kök salmış, biçim ve işlevin bir birleşimini temsil etmekte ve dünya çapında samurayların vazgeçilmez parçaları olarak bilinmektedir.

Katananın kökenleri Japonya’nın eski, düz uçlu kılıçlarına dayanmaktadır. Bu ilk kılıçlar Çin’in düz ve iki ucu keskin demir bıçaktan oluşan basit yapısına sahiptir. Zaman içerisinde kavisli bir şekle sahip Japon kılıçları tasarlanmıştır. Samurayların bellerine takmaları ve ölümcül darbe yapabilmeleri için iki el kullanmalarına gerek kalmaması için üretilen bu kılıçlar, hem bir silah hem de bir sembol olarak kabul edilmektedir. İnsan ve kılıç arasında kurulan bu ilişki Japonya’nın askeri diktatörü olan Tokugawa tarafından “kılıç savaşçının ruhudur” şeklinde tanımlanmıştır. İyi bir usta tarafından dövülmüş olan kılıç, bir savaşçının sahip olacağı en değerli hediye olarak kabul edilmekte, bu nedenle Samuraylar ister zırh ister gündelik kıyafet giysinler, kılıçlarını yanlarından ayırmamaktadır.


Geleneksel Japon kılıcı katananın ilk ustalar tarafından hangi teknikler kullanılarak üretildiğine dair yazıya geçirilen bilgi bulunmasa da demircilerin sahip oldukları gelenek nedeniyle bu gün bazı kılıçlar geçmişte yapılanları anlayabilmek adına incelenmektedir. İlk kılıç ustalarının demir üreticileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kılıç yapan kişiler, tosho yani kılıç ustası olarak adlandırılmak yerine kajiya yani demirci olarak isimlendirilmektedir. Kılıç yapan ustalar öyle yeteneklidir ki, modern metalürjik inceleme yöntemleri olmadan uygun karbon ve çelik miktarını ayarladıkları gözlemlenmektedir. Çünkü saf demirin keskin bir kenar yapılamayacak kadar yumuşak olduğunu, fazla karbon kullanımının sert, az karbon kullanımının ise kılıcı kırılgan yapacağını bildikleri ve içeriği bu oranlara uygun şekilde belirledikleri bilinmektedir. Ayrıca kılıcın sahip olduğu kavisli yapının elde edilmesinin de uygun karbon miktarının ayarlanmasında olduğu gibi deneme-yanılma yoluyla keşfedildiği, bu sürecin de yıllarca süren bir çalışmanın sonucu olduğu düşünülmektedir. Usta-çırak ilişkisinin olduğu kılıç yapım okullarında katı kurallara bağlı olarak kılıç üretimi yapıldığı, kılıç yapım bilgisinin örtük şekilde ustadan çırağa aktarıldığı bilinmektedir. Geleneksel bir kılıcının yapımı yaklaşık altı ay sürmektedir.

Japonlar tarafından yalnızca bir savaş nesnesi değil aynı zamanda dinsel öğretilerle beslenen ve insanın zaaflarını öldürmesi için kullanılan bir nesne olan katanalara sahip olabilmek için yalnızca para yeterli değildir. Bir ücret karşılığında üretilmelerine rağmen, bunun dışında yetenek, ün ve soyluluk, katana alabilmek için para kadar gerekli kabul edilmektedir.


Geleneksel Japon kılıçlarının birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu kılıç türlerinden ilki Kofun döneminde kullanılan “chokuto” dur. Modern Japon kılıçlarının atası olarak kabul edilmektedir. Çin kılıçlarına benzeyen chokuto, elmas şeklinde kesite sahiptir ve bıçak kısmı dardır. Zaman içerisinde yeni dövme tekniklerinin ortaya çıkmasıyla “wakizashi” kılıcı ortaya çıkmıştır. Bıçak uzunluğu 60 cm’den kısa olan bu kılıç Edo döneminde üretilmiştir. Kavisli bir bıçağa sahip olan wakizashi, yakın dövüşlerde el silahı olarak kullanılmaktadır. Kamakura döneminde, at üzerinde kullanılan “tachi” modern Japon kılıçlarından daha büyük ve ağırdır. Günümüzde koleksiyoncuların sahip çıktığı tachi kılıçlar, dövüş sanatları gibi törensel etkinliklerde kullanılmaktadır. İlk olarak 9. yüzyılda ortaya çıkan “tanto”, 30 cm’den kısa olan bir Japon bıçağıdır. Japon kılıçlarına benzeyen bir tasarıma sahiptir. Samurayların ikincil silahları olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bıçağın iki tarafının keskinleştirildiği kılıç türü olan “ken” yakın dövüşlerde kullanılmaktadır. “Nainata” kılıcı özellikle kadın samuraylar tarafından kullanılmaktadır. Kamakura ve Muromachi dönemlerinde yaygın olan bu kılıç, zamanla popülerliğini kaybetmiştir. Aynı dönemlerde kullanılan “yari” kılıcı düz ve sivri uçlu bir Japon mızrağı şeklindedir.

Günümüzde geleneksel Japon dövüş uygulamalarında kullanılmaktadır. Antikçağlardan itibaren silah olarak kullanılan geleneksel Japon kılıçları, bu amaç dışında sembolik bir anlam taşımakta ve sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Japonya’nın sahip olduğu zengin kültürel mirasın sembolü olarak Japonya’nın pek çok bölgesinde geleneksel kılıçların sergilendiği müzeler bulunmaktadır.

#katana #samuray #japonlar #kılıçlar
0
0
0
Kaynakça

Doğan, Muhsin. “Japon Kılıçlarının Yapım Sürecinde Bilginin Rolü ve Piyasası Üzerine”. Liberal Düşünce 15/59 (2010), 250-261.

Turnbull, Stephen. Katana: The Samurai Sword (Osprey Weapon). Osprey Publishing, 2010. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=cd4fc8a461d1eab864e77bb09a413622 

TOKI. “Katana: The Sword of the Samurai”. 01 Şubat 2021. Erişim 06 Eylül 2023. https://www.toki.tokyo/blogt/2020/5/27/sword-of-the-samurai 

Encyclopedia of Japan. “Samurai Sword (Katana)”. Erişim 06 Eylül 2023. https://doyouknowjapan.com/katana/ 

Katana Sword. “The 8 Main Types of Japanese Swords”. Erişim 08 Eylül 2023. https://katana-sword.com/pages/the-8-main-types-of-japanese-swords 

BENZER MAKALE
İnsanlar Neden Kravat Takar: Kravatın Öyküsü

İnsanlar Neden Kravat Takar: Kravatın Öyküsü

Hemen hemen her erkeğin dolabında bulunan özel günlerde ya da işe giderken tercih ettiği kravatın tarihi M.Ö....

Baharın Habercisi Adonis Miti

Baharın Habercisi Adonis Miti

Yunan mitolojisinde “Adonis Miti” olarak bilinen, doğadaki ölüm ve yenilenmeyi sembolize ettiği kabul...

Mükemmelliğin Sembolü: Yin Yang

Mükemmelliğin Sembolü: Yin Yang

Birbirine dolanan siyah ve beyaz iki yarım dairenin, her iki tarafında zıt renklerden bir nokta bulunan Yin-Yang sembolü...

Renklerin Tarihi: Mavi Rengin Arayışı

Renklerin Tarihi: Mavi Rengin Arayışı

Maviyi yaygın bir renk olarak düşünmek doğaldır. Mavi, gökyüzü ve okyanus ile ilişkilendirilir....

Duygu ve Gösterişli Güzelliğin Sanata Yansıması: Barok

Duygu ve Gösterişli Güzelliğin Sanata Yansıması: Barok

Barok kelimesi Portekizce “tam yuvarlak olmayan şekilsiz inci” anlamına gelen “barroco” kelimesinden...

Dünyanın En Küçük Ülkesi Vatikan

Dünyanın En Küçük Ülkesi Vatikan

Vatikan, 44 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip olması nedeniyle dünyanın en küçük...

Sâmerrâ Ulu Camii ve Koni Biçimli İlginç Minaresi

Sâmerrâ Ulu Camii ve Koni Biçimli İlginç Minaresi

Samarra Ulu Camii, Irak'ın Samarra şehrinde bulunmaktadır ve Sâmerrâ 'da bulunan en önemli tarihi...

Bir Ramazan Geleneği: Hurmalar

Bir Ramazan Geleneği: Hurmalar

Hurma palmiyesi olarak bilinen büyük bir ağaçta yetişen hurma dünyanın en tatlı meyvelerinden biridir....

Antik Mısır’ın Sınırları Aşan “Ankh” Sembolü

Antik Mısır’ın Sınırları Aşan “Ankh” Sembolü

“Ankh” sembolü, “yaşamın haçı, hayatın sembolü” olarak bilinmekte ve düz bir...

İslam'ın İkinci Büyük Buluşması: Bishwa Ijtema

İslam'ın İkinci Büyük Buluşması: Bishwa Ijtema

Bishwa Bengalce "dünya", ijtema ise Arapça 'içtima' yani "toplantı" anlamına gelir. "Dünya...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER