Konya Bilim Merkezi İlimge

Mükemmelliğin Sembolü: Yin Yang

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  1087

Birbirine dolanan siyah ve beyaz iki yarım dairenin, her iki tarafında zıt renklerden bir nokta bulunan Yin-Yang sembolü dünyada herkesin aşina olduğu sembollerden bir tanesidir. Bu sembole bakıldığında her siyahın içinde bir beyaz; her beyazın içinde de bir siyah olduğu kolaylıkla anlaşılmakta ve karşıtının çekirdeğini içinde bulunduran bir varoluşun simgelendiği gözlemlenmektedir.


Yin-Yang sembolünün Çin kültürüne ait olduğu bilinmektedir. Ne zaman ortaya çıktığı tam olarak tespit edilememekle birlikte M.Ö. 9. yüzyılda Batı Zhou hanedanlığı döneminde kaleme alındığı bilinen “I Ching” isimli Değişimler Kitabı’nda Yin ve Yang ile ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. Binlerce yıl içinde gelişmiş olan bu Yin-Yang kavramının Çin kültüründe önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tıp, bilim, edebiyat, politika, dövüş sanatları gibi pek farklı alanda yeri olduğu bilinen Yin ve Yang düşüncesinin, Taoculardan Konfüçyüs’e kadar pek çok filozofu etkilediği bilinmektedir.

Yin–Yang’ın ilk bileşeni olan Yin; dişil, siyah, karanlık, kuzey, su, pasif, ay soğuk ve yaşlılığı temsil etmektedir. Kış gündönümünde zirveye ulaştığına inanılan Yin, turuncu renk ve kaplanla sembolize edilmektedir. Doğadaki her şeye ruh veren, dişil ilke olarak kabul edilen Yin’in yaratmak için Yang ile bağlantılı olması gerektiğine inanılmaktadır.

Sembolün ikinci bileşeni olan Yang ise; eril, beyaz, hareket, güney, ateş, aktif, güneş, sıcak ve gençliği temsil ettiği kabul edilmektedir. Yaz gündönümünde zirveye ulaştığına inanılmaktadır. Ejderha ve mavi renkle temsil edilen Yang, doğadaki eril ilke olarak kabul edilmekte ve var olan her şeye şekil vermek için Yin ile birleşmektedir.


Yin ve Yang’ın temsil ettikleri ilkeler ve sembolleştirildikleri noktalara bakıldığında birbirine zıt olan iki şey oldukları görülmektedir. Ancak bu zıt görünen güçler bir araya geldiklerinde beraberinde uyumu getirmektedir. Biri olmadan diğerinin var olmasının mümkün olmadığına inanılmaktadır. Dünyadaki her şeyde Yin ve Yang bir arada bulunmaktadır. Yumurtanın kabuğu Yang; içindeki yumurta Yin’dir. Buğday tarladayken Yang; hasat edildiğinde Yin olmaktadır. Yani biri diğerine dönüşebilmekte ve hayatta olan en güzel şeyler ikisinin kesiştiği noktada meydana gelmektedir. Yin-Yang sembolünde birbirinin içine geçen eğriler şeklindeki dairelerle ima edilmek istenen de bu iki ilkenin birbirine olan bağımlılığı ve birbirlerine dönüşmek için hazır olduklarıdır.

Yin ve Yang, düalist inançlarda olduğu gibi iyi ve kötünün çatışma içinde olması gibi bir anlam taşımamaktadır. Aksine Yin ve Yang enerjisi dengelendiğinde iyileştirici gücün ortaya çıktığına inanılmaktadır. Uyum içinde olduklarında iyiliğin ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Birbirine bağlı olduğuna inanılan bu iki gücün birbirinden bağımsız var olamayacağı düşünülmektedir.

#yinyang #yinveyang #çin #sembol #taoizm #siyahbeyaz
0
0
0
Kaynakça

Cartwright, Mark. “Yin and Yang”. World History Encyclopedia. Erişim 04 Mayıs 2023. https://www.worldhistory.org/Yin_and_Yang/

Eberhard, Wolfram. Çin Simgeleri Sözlüğü / Çin Hayatı ve Düşüncesinde Gizli Simgeler. çev. Aykut Kazancıgil - Ayşe Bereket. Kabalcı Yayınları, 2000.

Eroğlu, Ahmet Hikmet. Kavram Atlası II. Ankara: Gazi Kitabevi, 2020.

https://www.facebook.com/learn.religions. “What Does the Yin-Yang Symbol Mean?” Learn Religions. Erişim 04 Mayıs 2023. https://www.learnreligions.com/the-yin-yang-symbol-3183206

buddhastoneshop. “What Is Yin and Yang? (The Complete Guide)”. 14 Haziran 2022. Erişim 04 Mayıs 2023. https://buddhastoneshop.com/blogs/news/yin-and-yang-meaning

“Yinyang | Definition, Meaning, & Facts | Britannica”. 25 Nisan 2023. Erişim 04 Mayıs 2023. https://www.britannica.com/topic/yinyang

BENZER MAKALE
İnsanlar Neden Kravat Takar: Kravatın Öyküsü

İnsanlar Neden Kravat Takar: Kravatın Öyküsü

Hemen hemen her erkeğin dolabında bulunan özel günlerde ya da işe giderken tercih ettiği kravatın tarihi M.Ö....

Baharın Habercisi Adonis Miti

Baharın Habercisi Adonis Miti

Yunan mitolojisinde “Adonis Miti” olarak bilinen, doğadaki ölüm ve yenilenmeyi sembolize ettiği kabul...

Renklerin Tarihi: Mavi Rengin Arayışı

Renklerin Tarihi: Mavi Rengin Arayışı

Maviyi yaygın bir renk olarak düşünmek doğaldır. Mavi, gökyüzü ve okyanus ile ilişkilendirilir....

Duygu ve Gösterişli Güzelliğin Sanata Yansıması: Barok

Duygu ve Gösterişli Güzelliğin Sanata Yansıması: Barok

Barok kelimesi Portekizce “tam yuvarlak olmayan şekilsiz inci” anlamına gelen “barroco” kelimesinden...

Dünyanın En Küçük Ülkesi Vatikan

Dünyanın En Küçük Ülkesi Vatikan

Vatikan, 44 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip olması nedeniyle dünyanın en küçük...

Sâmerrâ Ulu Camii ve Koni Biçimli İlginç Minaresi

Sâmerrâ Ulu Camii ve Koni Biçimli İlginç Minaresi

Samarra Ulu Camii, Irak'ın Samarra şehrinde bulunmaktadır ve Sâmerrâ 'da bulunan en önemli tarihi...

Bir Ramazan Geleneği: Hurmalar

Bir Ramazan Geleneği: Hurmalar

Hurma palmiyesi olarak bilinen büyük bir ağaçta yetişen hurma dünyanın en tatlı meyvelerinden biridir....

Antik Mısır’ın Sınırları Aşan “Ankh” Sembolü

Antik Mısır’ın Sınırları Aşan “Ankh” Sembolü

“Ankh” sembolü, “yaşamın haçı, hayatın sembolü” olarak bilinmekte ve düz bir...

İslam'ın İkinci Büyük Buluşması: Bishwa Ijtema

İslam'ın İkinci Büyük Buluşması: Bishwa Ijtema

Bishwa Bengalce "dünya", ijtema ise Arapça 'içtima' yani "toplantı" anlamına gelir. "Dünya...

Zen İksiri: Huzuru Keşfetmenin Yolu

Zen İksiri: Huzuru Keşfetmenin Yolu

Japon çay seremonisinin kökleri Zen Budizmi’nin ilkelerine dayanmakta ve Japonca chado/sado (çay...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER