Konya Bilim Merkezi İlimge

Çin, Ateş ve Barut

 Hatice Durak
 2 dk  263

Barut kelimesi silahların ateşlenmesinde kullanılan patlayıcı bir maddeyi ifade etmek için kullanılır. Barut; kömür, kükürt ve potasyum nitratın bir araya gelmesi ile oluşur. Patlama ve yanma sonucu gazlara ayrışır. Tarihteki pek çok savaşta silahları ateşlemek için kullanılmıştır. Günümüzde askeri ve sivil amaçlı sayısız kullanım alanı vardır.


Barut üretimi genellikle sülfür, kömür ve lif nitrat malzemelerinin belirli oranlarda karıştırılması, öğütülmesi ve nemli bir hamur haline getirilmesiyle başlar. Bu hamur daha sonra küçük taneler halinde kesilir ve kurumaya bırakılır. Küçük taneler kuru bir hale geldiğinde, kullanıma hazır barut elde edilir. Malzemeler farklı oranlarda karıştırılarak ihtiyaca uygun barut üretilebilir. Örneğin, daha yüksek bir potasyum nitrat oranı, daha hızlı ve şiddetli yanmaya neden olabilir ancak aynı zamanda barutun daha kolay ıslanmasına neden olabilir.

Barut, köken olarak Hindistan'da bulunan ve daha sonra dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir buluş olan "siyah barut" olarak da bilinir. Orta Çağ boyunca, Avrupalı simyacılar siyah barutla deneyler yapmışlar ve onun patlayıcı özelliklerini keşfetmişlerdir. Siyah barut, genellikle sülfür, karbon ve potasyum nitrat gibi malzemelerin karışımdır. 

Barutun ne zaman bulunduğu belirsiz olsa da tarihçiler milattan önce 9. yüzyılda Çin'de icat edildiğini düşünmektedir. Çinliler barutu ilk olarak püskürtmeli fişeklerde kullanmışlar daha sonra savaş gerecine dönüştürmüşlerdir.

Çinli tarihçiler, barutla yapılan ilk savaş için 9. yüzyıl, Tang Hanedanlığı dönemini işaret ederler. Barutlu silahların kullanımı bu dönemden itibaren hız kazanmıştır. İlerleyen zaman diliminde geliştirmeler alarak etkisi arttırılan barutlu silahlar savaş içi denge bozucu bir rol oynamaya başladı. Moğollar, 13. yüzyılda Çin'e karşı kullandıkları barutlu silahlar sayesinde Çin Seddi'ni aşmış ve önceden daha güçsüz durumda oldukları Çin'e galip gelmiştir.


Barutun Avrupa'ya gelişi, 13. yüzyılda İtalyan tüccarların Moğollar aracılığıyla barutun üretimi ve kullanımı hakkında bilgi toplamasıyla gerçekleşti. Kıta’da savaşın tarihi barutun silahlarda yaygın bir şekilde kullanımıyla yeniden yazıldı. Barutun ortaya çıkışıyla birlikte gelen çok önemli değişikliklerle dünya toplumları kökten değişmiştir. Öyle ki bu köklü değişim Avrupa'daki modern güçlerin artık karada ve denizde farklı şekilde savaşmalarına sebep olmuştur.

#Çin #Barut #Keşif #Silah #Savaş
0
0
0
Kaynakça

“Relics of the Kamikaze - Archaeology Magazine Archive”. Erişim 21 Mart 2023. https://archive.archaeology.org/0301/etc/kamikaze.html

“Explosive”. Wikipedia, 15 Mart 2023. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Explosive&oldid=1144784927

“Explosive | Definition, Types, Examples, & Facts | Britannica”. Erişim 21 Mart 2023. https://www.britannica.com/technology/explosive

BENZER MAKALE
Nasıl Standartlaştık? Metrik Sisteminin Tarihi

Nasıl Standartlaştık? Metrik Sisteminin Tarihi

Metrik sistemi, ilk olarak 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan ondalık tabanlı bir ölçüm sistemidir....

Semafordan Telegrafa Geçişte Haberleşme Tarihi

Semafordan Telegrafa Geçişte Haberleşme Tarihi

Telgraf kelimesi, Yunanca “uzak” anlamına gelen “tele” ve “yazar” anlamına gelen “grápheús”...

Tarihte Gerçekleştirilen Uzay Yolculukları

Tarihte Gerçekleştirilen Uzay Yolculukları

İnsanlar çağlar boyunca gökyüzünü incelemiş ve gökyüzünde görülen nesnelerin...

Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Yolculuğu

Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Yolculuğu

Millî Uzay Programı kapsamında en az bir Türk vatandaşının bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya...

Cezeri'nin Filli Su Saati

Cezeri'nin Filli Su Saati

Modern mühendisliğin, robotik ve hidrolik bilimlerinin temelini 12. yüzyılda yaşamış Müslüman bilim...

Bir Saat Neden 60 Dakikadır?

Bir Saat Neden 60 Dakikadır?

Bir günde 24 saat ve bir saatte 60 dakika olmasının nedeni Mısırlıların ve Babillilerin günü bölme şekilleridir....

Unutulmuş Zaman Makineleri: Muvakkithaneler

Unutulmuş Zaman Makineleri: Muvakkithaneler

Muvakkitlerin çalışmalarını yürüttüğü yere ‘Muvakkithane’ denmekteydi. Osmanlı medeniyetinde...

Yedi Sayısının İlginç Tarihi

Yedi Sayısının İlginç Tarihi

Kainatta yedi tane olan ne var? Bu konu üzerinde düşünürsek yedilik sayma düzeninin nereden çıktığını...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Ortak Merkezli Küreler Kuramı

Ortak Merkezli Küreler Kuramı

Yunan filozofları, gezegenlerin hareketlerini rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışarak astrolojinin ötesine...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER